הרצאת גלית באו"ם בשנת 2018 - בו חזתה את המגיפה (קורונה)

UN Image 3